Gå vidare

Nå skal det samlast inn kulturminne her

Dette bilde skal ha blitt tatt ved Rånåsfoss i 1941. No ønskjer Akershus fylkeskommune å få tips om stadar i fylket som har vore spesielt viktige for dei reisande. Foto: Nasjonalbiblioteket

Mange har nok fått med seg at Riksantikvaren er i gang å kartlegga og bevara kulturminne knytt til taterane.

Som ein del av det arbeidet har alle fylka fått i oppgåve å samla inn informasjon om kulturminne i sitt område.

Eit av fylka som etterlyser hjelp til dette arbeidet er Akershus. Dei skriv at det finst nokre stadar i Akershus med namn som kan knytast til folket. For eksempel er Taterstigen ein populær tursti i Lillestrøm, som skal ha blitt brukt av reisande då dei ferdast langs Glomma.

No ønsker fylket å finna fleire stadar der dei reisande har hatt opphald. Dei skriv at kulturminne som er godt bevart eller spesielt viktige vil ein vurdera å freda eller bevara på andre måtar.

I beskrivinga av prosjektet kjem dei med desse eksempla på kulturminne dei ønsker informasjon om:

  • Kulturminne med tilknyting til reise med bil, hest og vogn, fartøy.
  • Kulturminne med tilknyting til næring, som smier, marknadsplassar, blikk og
    kobberarbeid og handel
  • Kulturminne som kan knytast til grensekryssande verksemd.
  • Kulturminne knytt til Norsk misjon for hjemløses arbeid
  • Minnesmerke
  • Bygningar/institusjonar, som f.eks. tidligare barneheim
  • Stadnamn

Siste