Gå vidare

Gir 500.000 kroner for å oversette fra romani til norsk

Dette tiltaket er en del av Kulturrådets løpende fokus på minoritetsspråk.

Kulturrådet har bevilget 500 000 kroner til oversettelse av litteratur fra nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romani, og romanes til norsk.

Dette tiltaket er en del av Kulturrådets løpende fokus på minoritetsspråk, som startet i 2022 med en bevilgning på 1,9 millioner kroner til litteratur på og fra minoritetsspråklige forfattere i Norge.

Sigbjørn Skåden, leder av Kulturrådets faglige utvalg for litteratur, understreker at denne utvidelsen av tilskuddsordningen er et viktig skritt i å styrke minoritetsspråkenes stilling i litteraturen. Bøker som mottar oversettelsesstøtte, vil også være kvalifiserte for innkjøpsordninger for distribusjon til biblioteker.

Målet med satsingen er å fremme en skriftkultur for kvensk, romani, og romanes, og stille disse språkene på samme nivå som samiske språk i Kulturrådets litteraturordninger. Fra og med 2024, med søknadsfrister fra desember 2023, vil de justerte retningslinjene for tilskuddsordningen for litteraturprosjekt og innkjøpsordningene for ny, norsk litteratur være i effekt.

Siste