Gå vidare

Oss

Ingeliv Aadland

Eg er journalist på fulltid og bidreg i Vandriane på frivillig basis. De kan nå meg på ingeliv@vandriane.no.

Kristoffer Solberg Refsnes

Eg er av taterslekt og har mastergrad i historie. No arbeider eg som journalist medan eg au driv avisa Vandriane. De kan nå meg på kristoffer@vandriane.no.